Výuka v Ihahaškoleotázky a odpovědi
1. Co je to Ihahaškola?

Výuka pro koňozačátečníky, která obecně vychází z rovnoprávného vztahu člověka a zvířete a která lidskou mysl vede nenásilně, postupně a beze stresu směrem ke koni. Člověk se neučí jezdit na koni, ale kráčí krok za krokem tak blízko ke koňské duši, že mu kůň sám posléze dovolí nasednout a jet. Jednotlivé fáze tohoto nově vznikajícího partnerského svazku nikdo nedočkavě nepřeskakuje, ale vědomě si je užívá. Prožitek této cesty považujeme pro nás i pro koně za mnohem přínosnější, než dosažení jakéhokoliv výsledku.


2. Čím se Ihahaškola vyznačuje?

Výuka je založena na trvalé a citlivé komunikaci mezi lektorem, studentem a koněm, která probíhá podle osvědčených pravidel, a na důvěře, jež mezi nimi na tomto základě vzniká. Probíhá ze země i ze hřbetu s neosedlaným koníkem na lehké provazové ohlávce, práce je tak pro obě strany uvolněná a příjemná a kontakt mezi člověkem a koněm je zcela bezprostřední. Lektoři jsou vstřícnými průvodci, ne dozorci výsledků.


3. Proč výuka bez sedla?

Není nad praktickou zkoušku - vezměte si na záda dvacetikilovou krosnu a přitáhněte si ji k tělu přes prsa řemenem tak, aby se na zádech ani nepohnula. Jak se cítíte? Že skvěle? Fajn, a teď s krosnou svižně vyběhněte kopec za domem a nahoře řemen znovu dotáhněte, pořádně, při výdechu. Cestou zpět ještě zamiřte na náměstí, párkrát si je oběhněte, přeskočte pár laviček, přebroďte kašnu a pak doklusejte zpět domů. Teď už víte, jak se cítí kůň? A to se vám přitom na zádech nikdo nekymácel, nekopal vás do břicha, netahal za koutky úst a nenutil vás tu klusat a onde cválat. Sedlo si nevymyslel kůň ani Matka Příroda, ale "civilizovaný" pán tvorstva - a vůbec ne pro koňské, ale pro své vlastní ulehčení... Výuka bez sedla má kromě filozofické i svou praktickou stránku - již absolvování kurzu pro začátečníky naučí každého Ihahaškoláka přirozeným způsobem tzv. nezávislému sedu - často nedostižné metě mnoha adeptů klasického sedlového jezdectví.


4. Pro koho je Ihahaškola vhodná?

Pro každého, kdo cítí vnitřní souhlas s těmito řádky. Toužíte po kontaktu s koněm, ale máte obavu z překotného hurástylu, který praktikuje řada turistických jízdáren? Mluvíte přitom se svým pejskem, kočičkou nebo třeba morčetem? Máte pocit, že vám rozumí a že už už odpovídá? Skvělé, pokud se takové komunikaci neuzavíráte, jste u nás na správném místě. Vítáme také vás všechny, kteří se "zvířátkobreptání" neposmíváte a neťukáte si na hlavu, vidíte-li v parku starého pána v družném dialogu s holubem. Zastavte se i vy, paní, která byste tak ráda podrbala koníka za ušima, ale ochromující strach vás drží daleko od ohrad. A také vy, pane, jemuž chybí či přebývá něco na těle či na duši - chcete opravdu zkusit vyhrát sám nad sebou? Tady jsou naše podané ruce, pojďme kus cesty společně. Na vašem věku, pohlaví, vzdělání a postavení nezáleží, u nás jste Člověkem, kterého zajímá Kůň. A co vy, kteří v povídání se zvířaty či stromy nevěříte a ani věřit nechcete? Nemíníme trápit vás, naše koníky ani sebe - existují jiné školičky, jízdárny a ranče, kde koně k lidem nemluví (neboť jim tam nikdo nenaslouchá), které jistě splní vaše očekávání.


5. Jak vypadá studijní systém Ihahaškoly?

Skládá se ze dvou navazujících částí: kurzu pro začátečníky "Ahoj, koníčku" a kurzu pro pokročilé "Hopsahejsa". Každý kurz je tvořen 10 dvouhodinovými lekcemi. Není třeba absolvovat oba kurzy, ale kvůli nezbytné kontinuitě informací není možné postoupit do vyššího kurzu bez absolvování kurzu nižšího stupně. Součástí výuky jsou neformální setkání, většinou u ohně, kde si studenti, absolventi i lektoři vyměňují zkušenosti, sdělují zážitky či si jen tak povídají s podobně naladěnými lidmi.


6. Kolik studentů je v jednom kurzu?

Počet studentů v jednom kurzu je omezen na několik osob, konkrétní číslo závisí na harmonogramu výuky jednotlivých studentů. Omezení je dané způsobem výuky, kdy se každému studentu intenzivně věnuje jeden "osobní" lektor. Vybrané lekce mohou po domluvě probíhat jako společné, pokud si to tak studenti přejí, rozhodnutí je ovšem vždy na uvážení lektora.


7. Jak probíhá výuka v praxi?

Lekce probíhají zpravidla jednou týdně podle individuálního plánu, delší než dvoutýdenní přestávky mezi lekcemi ze zkušenosti nedoporučujeme kvůli možné ztrátě kontinuity (viz otázka 10). Je možné si zvolit i intenzívnější styl, kdy k nám student přijede na delší pobyt (víkendová či týdenní škola). Na začátku každé lekce jsou student i kůň seznámeni s tím, co se bude v daném bloku probírat. Student provádí samostatně s koněm jen to, co již zná, tj. co mu bylo předtím důkladně vysvětleno, předvedeno a co pod dohledem lektora zvládl. V průběhu lekce dochází vedle přijímání nových informací i k nenásilnému osvěžení již nabytých znalostí.


8. Jaké vybavení a pomůcky potřebuje student k výuce?

Pohodlný oděv, neklouzavé dlouhé kalhoty a pevné boty. Protože lekce probíhá za téměř každého počasí, doporučujeme mít v rezervě nepromokavou bundu a pokrývku hlavy. V zimním období je dobré se vhodně obléci, rukavice a "jégrovy drtiče mrazu" (vysvětlení pro dámy: teplé spodky s dlouhými nohavicemi) jsou skvělou volbou a sněhule udrží vaše nohy v suchu a teple. Je výhodou, že huňatý koňský hřbet i v nejtužších mrazech příjemně hřeje jako velká termoláhev.


9. Je možné část kurzu vynechat?

Každá lekce je jinak tématicky zaměřena, ale jednotlivé bloky na sebe navazují a doplňují se, proto není možné některou lekci vynechat. Je ovšem na zvážení lektora, zda vybraný blok zkrátí či naopak doporučí doplňkovou výuku podle aktuálních výsledků toho kterého studenta.


10. Je možné kurz přerušit či ukončit předčasně?

Kurz je samozřejmě možné ze závažných důvodů přerušit, ale podle zkušeností znamená takové přerušení u většiny začátečníků krok zpět, mnohdy i na začátek výuky, neboť ztrácí potřebnou psychickou a fyzickou návaznost. Takový student si ovšem může přiobjednat doplňkové lekce, kterými si své zkušenosti po návratu oživí. Předčasné ukončení kurzu ze strany studenta je možné, podle pravidel však nezakládá nárok na vrácení kurzovného. Při předčasném ukončení kurzu ze strany Ihahaškoly kvůli objektivní nemožnosti poskytovat službu je zbylá část kurzovného studentovi vrácena.


11. Jsou nějak hodnoceny výsledky studentů?

Průběh výuky zapisuje lektor do formuláře ve složce dotyčného studenta. Každý tématický blok je ukončen zápočtem, který zaznamená lektor do studentova indexu. Po získání všech zápočtů obdrží student osvědčení o absolvování kurzu. Do záznamů o své osobě má student možnost na požádání nahlédnout.


12. Co tedy zvládá absolvent kurzu?

Reálný studijní plán se vytváří pro každého studenta individuálně podle jeho možností a potřeb a průběžně se upravuje. Z tohoto důvodu nemá význam zobecňovat výsledky jednotlivých studentů, neboť vypovídají o úrovni konkrétních osob s jejich specifiky a jsou proto nepřenosné. S ohledem na uvedený fakt berte proto následující řádky jako informativní. Po absolvování kurzu "Ahoj, koníčku" zná student základní potřeby koně a rozumí jim. Umí svému koňskému příteli sdělit, co po něm chce a také porozumět jeho odpovědi. Zná a prakticky používá soustavu cviků pro zlepšení své psychofyzické kondice. Zná a dodržuje zásady bezpečného styku s koňmi. Ví, jak se postarat o koně ve stáji i na pastvině - nakrmit, poklidit, postavit přenosnou ohradu. Orientuje se v základní fyziologii koně a ví, kdy a kde hledat pomoc odborníků - kováře, veterináře. Pod dohledem lektora koně vyčistí, nauzdí a umí jej samostatně vodit na jízdárně i ve volné přírodě. Pod dohledem lektora na jízdárně jede na koni bez sedla. V navazujícím kurzu "Hopsahejsa" student upevňuje a rozvíjí své znalosti a zkušenosti získané v základním kurzu s cílem své trvalé samostatnosti.


13. Co může absolvent dělat dál?

Ihahaškola byla vytvořena pro začátečníky s cílem citlivě je přiblížit světu koní. Pokračování záleží u každého na motivaci, s níž k nám přišel. Část absolventů na ranč přijíždí i nadále na kondiční jízdy, ti vzdálenější si našli vhodnou jízdárnu v místě bydliště a zkouší to s jinými koňskými kamarády. Radost máme i z těch, kteří si pořídili vlastního koníka a pracují s ním dále samostatně či rozvíjí své znalosti v kurzech horsemanshipu. Někdo s koníky již dále nepokračuje, neboť mu výuka pomohla překonat nějaké konkrétní omezení a tím splnila svůj cíl jako terapie. Všichni naši absolventi však u nás mají dveře otevřené, nezapomínáme na ně a rádi je zveme na společné akce.