Ceník


Ihahaškola
 • kurz Ahoj, koníčku: 7000 Kč (20 výukových hodin)
  - při společném přihlášení 2 a více zájemců, kteří budou na výuku docházet pravidelně spolu (partneři, rodina), poskytujeme slevu z kurzovného 500 Kč / osobu, neboť část výukové práce bude probíhat pohromadě
  - cena kurzu je splatná při odevzdání vyplněné přihlášky
  - cenu je možné na požádání rozložit do dvou polovičních splátek (první splátka je splatná při odevzdání přihlášky, druhá po absolvování čtvrté lekce)
  - stejné podmínky a cena platí pro kurz Hopsahejsa


 • doplňková výuka: 350 Kč / hodinu (60 minut)
  - je určena pro studenty, kteří mají zájem si některou látku zopakovat či probrat důkladněji nad rámec kurzu


 • kondiční jízda: 250 Kč / hodinu (60 minut)
  - vyjížďka do terénu s lektorem
  - je určena pro absolventy kurzu Hopsahejsa, kteří již cítí jistotu na koňském hřbetě a dokáží s koněm aktivně komunikovat alespoň ve dvou chodech (kroku a klusu)
  - probíhá vždy na neosedlaném koni a slouží k upevnění návyků získaných v kurzu

 • celodenní kondiční jízda: 1000 Kč / 1 koně
  - platí totéž, co pro kondiční jízdu
  - v případě použití doprovodného vozidla (dovoz oběda apod.) je cena zvýšena o 100 Kč na osobu

 • vodění koně s jezdcem: 150 Kč / 30 minut
  - je určeno pro zájemce, kteří nejsou absolventy Ihahaškoly, ale chtějí se zkusit svézt na neosedlaném koni, vedeném lektorem
  - začíná se vždy několika okruhy na jízdárně s pidivýukou, než jezdec získá větší jistotu - poté se sám rozhodne, zda chce vyjet do terénu nebo zůstat na jízdárně


 • POZOR, ČTĚTE:

  Milí zájemci o přírodní ježdění! Pokud máte opravdový zájem o absolvování jednoho či obou kurzů a chybí vám hotovost, je možné se domluvit na nějaké jiné, pro obě strany přijatelné, barterové formě úhrady. Můžete si u nás část či celou částku odpracovat, je možno se domluvit na výměně za něco, co by se na ranči hodilo - zvažte své možnosti a zkuste něco navrhnout. Jsme normální lidé a pokud to jen trochu půjde, smysluplným nápadům vyjdeme vstříc. V případě zájmu nás kontaktujte.