ekozahrada 2.4. 2008 

Vyhráli jsme v aukci sad! - 1. díl, Praha

(al, foto iv, ann, pospi, al) Fotodokumentace první části stromozáchranné akce, kterou jsme popsali v článku Vyhráli jsme v aukci sad!


zpět