6.2. 2006  Koblížky na Měsíci? Kdeže, jen test zvládnutí krizové situace...

(al, NASA) Ve spolupráci se specialisty NASA byl sestaven tento jednoduchý psychologický test rozhodovacích schopností v kritické situaci. Námětem testu je sice ztroskotání astronautů na Měsíci, ale psychologické postupy a závěry jsou aplikovatelné na libovolnou krizovou situaci na Zemi. Tedy třeba i ve stáji :-)).

TEST:

Vaše kosmická loď ztroskotala na měsíčním povrchu. Podle programu jste se měli setkat s mateřskou lodí ve vzdálenosti 300 kilometrů na osvětlené straně Měsíce. Při tvrdém přistání byla vaše kosmická loď poškozena a všechno její zařízení zničeno. Podařilo se vám zachránit pouze patnáct níže uvedených předmětů. Život posádky závisí na tom, zda se dostanete k mateřské lodi. Vaším úkolem je proto vybrat pro třistakilometrovou cestu nejpotřebnější věci.

Uvedených patnáct předmětů máte seřadit podle pořadí jejich důležitosti pro záchranu života. Označte číslem 1 nejdůležitější předmět, číslem 2 druhý nejdůležitější předmět a potom dál až k číslu 15, které označí nejméně důležitý předmět.

· krabička zápalek
· koncentrovaná potrava
· padákové hedvábí
· padesát stop nylonového lana
· přenosné topné těleso na sluneční baterii
· dvě pistole ráže 7.62 mm s plnými zásobníky
· krabice dehydrovaného mléka
· magnetický kompas
· dvě padesátikilové nádrže s kyslíkem
· hvězdná mapa měsíční oblohy
· samonafukovací záchranný člun
· pětadvacet litrů vody
· signální rakety
· brašna první pomoci s injekčními jehlami
· přijímač a vysílač s frekvenční modulací na sluneční baterie

Na dokončení testu nespěchejte, oproti astronautům v kritické situaci si dopřejte luxus důkladného rozvažování. Dokončený test si ještě jednou prohlédněte druhý den a pokud jste na potřebnost některých věcí změnili názor, proveďte potřebné korekce. Zcela zásadní je vaše schopnost vžít se do postavení astronautů a uvědomit si, že na měsíčním tělese panují zcela jiné poměry, na něž v mnoha případech nelze uplatnit pozemská měřítka pro přežití. Zapátrejte ve svých školních vědomostech a veškeré znalosti použijte k úkolu...

Vyhodnocení testu najdete pod obrázkem.


 


Experti NASA vypracovali nejlepší řešení úkolu. Jejich odpovědi s odůvodněním jsou v následující tabulce:


 předmětzdůvodnění NASA pořadí NASA

krabička zápalek

Na měsíci není kyslík, aby
živil plamen, zcela bezcenné.

15

koncentrovaná potrava

Účinný prostředek k zásobování
potřebnou energií.

4

padákové hedvábí

Ochrana proti slunečním paprskům.

8

padesát stop nylonového lana

Užitečné pro zlézání skal, pro
připoutávání raněných.

6

přenosné topné těleso
na sluneční baterii

Nepotřebné mimo osvětlenou stranu.

13

dvě pistole ráže 7.62 mm

Možný prostředek vlastního pohonu.

11

krabice dehydrovaného mléka

Objemnější náhražka koncentrované
potravy.

12

magnetický kompas

Magnetické pole na Měsíci není
polarizované, pro navigaci bezcenný.

14

dvě padesátikilové nádrže
s kyslíkem

Nejnaléhavěji potřebné k udržení
života.

1

hvězdná mapa měsíční oblohy

Základní navigační pomůcka.

3

samonafukovací záchranný člun

Bombička s CO2 může být použita
k pohonu.

9

pětadvacet litrů vody

Náhrada značné ztráty vlhkosti na
osvětlené straně.

2

signální rakety

Nouzové signály, až bude mateřská
loď v dohledu.

10

brašna první pomoci
s injekčními jehlami

Jehly na vstřikování vitamínů, léků
atd. se hodí do speciálních zařízení
ve skafandru.

7

přijímač a vysílač s frekvenční
modulací na sluneční baterie

Pro spojení s mateřskou lodí, ale
frekvenční modulace umožňuje
pouze spojení na dohled a krátké
vzdálenosti.

5Sečtěte chybné body. Chybné body odpovídají absolutnímu rozdílu mezi vaším hodnocením a hodnocením NASA (k znaménku plus nebo minus se nepřihlíží).


Výsledek:

  0 - 25      - výborný - přežili byste

26 - 32      - dobrý - pravděpodobně byste přežili

33 - 45      - průměrný - vaše přežití by bylo ve velké míře spíše otázkou štěstí

46 - 55      - obstojný - na vás už bych si ale asi nevsadil

56 - 70      - slabý - prakticky je už po tobě, kamaráde

71 - 112    - velmi slabý - svědčí o záměrném zkreslování nebo aplikování pozemské logiky

 

Oficiální tréninkové testy NASA jsou samozřejmě mnohem obsáhlejší a složitější.

   zpět na přehled článků